Ấn tống sách của Dịch giả Lê Kim Kha

27/05/2017

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Dịch giả Lê Kim Kha có ấn tống sách. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: Nguyễn Văn Bính, điện thoại 0908 475 521).

Ấn tống sách Toàn tập Trưởng lão Hộ Tông.

23/02/2017

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống sách Toàn tập Trưởng lão Hộ Tông. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện (Liên hệ quản thư: thầy Bính, điện thoại 0908 475 521).

Thông báo quỹ ủng hộ hoạt động cho Website phatgiaonguyenthuy.com

26/02/2016

Thông báo của Ban Điều hành website phatgiaonguyenthuy.com về việc thành lập quỹ ủng hộ hoạt động cho trang nhà.

Phát quà từ thiện tại chùa Đại Lộc-Ấn Độ.

16/01/2015

Ngày 2/1/2015, Thị trưởng R.M.Srivastava cùng pháp đoàn cấp cao của thành phố Varanasi đã đến thăm chùa Đại Lộc_Ấn Độ và cùng với Đại đức Tường Quang -Trụ trì - phát quà từ thiện cho người nghèo tại đây.

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 37-40

31/05/2014

Phát hành tháng 1/2014 - 5/2014

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 27-36

31/12/2013

Phát hành tháng 1/2013 - 12/2013

Thông báo ấn tống sách Bản giải Siêu lý cao học

09/03/2013

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có ấn tống bộ sách Bản giải Siêu lý cao học. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì đến nhận tại thư viện.

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 16-26

31/12/2012

Phát hành tháng 1/2012 - 12/2012

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 4-15

31/01/2012

Phát hành tháng 1/2011 - 12/2011

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 1-3

31/12/2010

Phát hành tháng 10/2010 - 12/2010

  • 1
  • 2

  • Trang 2/2