Đại đức Thiện Minh dịch

Nhà báo, nhà dịch thuật kinh điển. Phó tổng biên tập tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, dịch thuật hơn 30 tác phẩm kinh điển có giá trị.