" />
phatgiaonguyenthuy.com
vesak2017

 Tác giả

Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Phật học ở Ấn Độ trước năm 1975. Nghiên cứu và học thiền với nhiều vị Thiền sư nổi tiếng ở các nước Phật giáo trên thế giới. Hiện đang giảng dạy các khóa thiền ở Âu Mỹ và Việt Nam. Sáng lập 2 ngôi già lam ở Hoa Kỳ: Thích Ca Thiền Viện- Cali và Chùa Kỳ Viên- Washington DC

Lên đầu trang