Video Đại lễ Dâng y Kaṭhina Pl.2562 tại chùa Bửu Quang

Ngày 20 tháng 9 năm Mậu Tuất - 2018, tại chùa Bửu Quang đã tổ chức lễ Dâng y Kaṭhina sau khi Chư tăng, tu nữ mãn khóa An cư Mùa mưa theo truyền thống Nam tông.

Bình luận
| Mới nhất