Lễ dâng y Kathina tại Thiền viện Bồ Đề năm 2014

Lễ dâng y Kathina tại Thiền viện Bồ Đề năm 2014

 

 

 

 

Bình luận
| Mới nhất