Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023

Đêm Rằm tháng Tư, Tổ đình Bửu Long tổ chức Đại lễ Vesak Tam Hợp PL.2567 - DL.2023 và lễ thọ Đầu-đà trọn đêm không ngủ để thính pháp, luận pháp và hành pháp để cúng dường đến Tam Bảo nhân ngày lễ Vesākhapūjā.


Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0253.jpeg (249100 KB)

Đầu đà là một trong những hạnh tu tập lấy sự thiểu dục tri túc trong sinh hoạt để huân tập đoạn giảm, thoát ly khỏi sự chi phối của tham dục, là phương tiện quý báu tôi luyện thân tâm, dứt trừ phiền não. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cho phép đệ tử được thọ trì 13 hạnh đầu đà tuỳ theo căn cơ của từng vị, từ đó rất nhiều đệ tử của Ngài đã chứng đạo và giữ gìn trọn vẹn các hạnh đầu đà đã thọ trì cho đến trọn đời. Noi theo gương lành thánh hạnh ấy mà vào các dịp kỉ niệm trọng đại trong Phật giáo như Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Tư, chư Tăng Ni và Phật tử Phật giáo Nguyên thuỷ Việt Nam thường tổ chức các đêm Đầu đà, là dịp để đại chúng cùng nhau vân tập học đạo, hành thiền, cùng nhau phát nguyện thọ trì hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi đạo học, nương nhờ năng lực của hội chúng để sách tấn nhau trong tu tập. Đây cũng là truyền thống đặc trưng riêng của Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam từ thuở sơ thời cho đến hiện nay.

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0263.jpeg (600984 KB)

Trên tinh thần đó, nhân sự kiện Đại lễ Tam Hợp Vesākhapūjā PL.2567 - DL.2023 kỉ niệm ba sự kiện liên quan đến cuộc đời Đức Thế Tôn: Đản sinh - Thành đạo - Niết bàn, chương trình Đêm Đầu đà Rằm tháng Tư tại Tổ đình Bửu Long đã diễn ra trọn vẹn với sự tham dự của chư Tăng Ni bổn tự và gần một nghìn Phật tử thập phương trong bầu không khí thiêng liêng, trang trọng trong Hội trường Bảo tháp Gotama Cetiya. Toàn thể hội chúng đã dành trọn đêm để tu tập, học đạo nhằm tri ân và cúng dường Tam Bảo.

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0256.jpeg (560287 KB)

Sau thời kinh Lễ Bái Tam Bảo, ngài Đại lão Hoà Thượng Viên Minh - Viện chủ Tổ đình Bửu Long ban thời pháp thoại về ý nghĩa của ngày Tam Hợp rằm tháng Tư cũng như chia sẻ về tinh thần Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 18 diễn ra tại Thái Lan mà ngài vừa tham dự. Tiếp theo, đại chúng tham dự được Thầy hướng dẫn pháp thiền ngay trong chính đời sống thực tại của bản thân, thời khoá này kết thúc đầy hỷ lạc khi đại chúng được theo chân Thầy và chư Tăng thiền hành một vòng quanh khuôn viên chùa dưới ánh trăng rằm tỏ rạng và những ánh nến chiếu soi trên khắp lối đi.

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0258.jpeg (1467736 KB)

Tiếp theo chương trình, Phật tử được chiêm bái các ngôi Xá lợi của Đức Phật và chư Thánh Tăng được tôn trí tại tầng Chuyển Pháp Luân của Bảo tháp Gotama Cetiya, từng đoàn Phật tử xếp hàng dài nối nhau chiêm bái trong sự trang nghiêm và tĩnh lặng.

Thời khoá Hái Hoa Phật Pháp diễn ra với đầy sự hoan hỷ và tươi mát, những nụ cười rạng rỡ, những món quà ý nghĩa được trao tặng từ quý Sư đến tay từng Phật tử tham gia trả lời câu hỏi. Khả ái thay, hoan hỷ thay khi không chỉ những Phật tử học đạo đã lâu mà những bạn trẻ mới tìm về giáo lý Phật đà cũng hăng hái tham gia, sự nhiệm mầu của giáo pháp như được tiếp nối từ những cô chú Phật tử lớn tuổi, trong nước và hải ngoại đến những em bé nhỏ tiểu học theo ba mẹ đến chùa, các con cũng thức và tham dự.

Trong thời khoá cuối cùng của chương trình, quý Phật tử được trình pháp với ngài Hoà thượng Viện chủ, tham vấn và được ngài khai thị để từ đó là nền tảng trở về trọn vẹn, soi sáng và thấy biết chính mình. Buổi lễ được trang nghiêm hơn nữa khi đến rạng sáng nhưng toàn thể đại chúng vẫn tinh tấn, tỉnh táo để tu tập, học đạo và giữ trọn vẹn hạnh đầu đà mình đã thọ. Thật hoan hỷ với công đức và sự tinh tấn của tất cả mọi người.

Xin tán thán và tri ân công đức của toàn thể chư Tăng, Tu nữ, Phật tử, thí chủ đã góp phần làm nên sự thành tựu của Đêm Đầu đà Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 này.

Xin hồi hướng phước báu trong sạch này đến toàn bộ chúng sanh ba cõi sáu đường được hưởng đồng đều nhau cả thảy. Nguyện cho phước báu này sẽ là pháp duyên lành cho tất cả phát sanh trí tuệ, đoạn trừ, dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0257.jpeg (1312370 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0258.jpeg (1467736 KB)

 

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0264.jpeg (659483 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0265.jpeg (442799 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0254.jpeg (147582 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0255.jpeg (1594846 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0260.jpeg (1474229 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0266.jpeg (327967 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0266.jpeg (327967 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0267.jpeg (360349 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0268.jpeg (353088 KB)

Tp.HCM: Tổ đình Bửu Long tổ chức lễ thọ Đầu-đà vào đêm Rằm tháng Tư PL.2567 - DL.2023 - IMG_0269.jpeg (549176 KB)

Tin và ảnh: Tổ đình Bửu Long Fanpage

 

Bình luận
| Mới nhất