Thiệp mời

Lễ Lạc thành bảo tháp và Tiểu tường Cố Thượng tọa Thiện Minh. Lễ dâng y tắm mưa

Thiệp mời  - thu moi-giỗ-vinh long-net.jpg (1237631 KB)

 

Thiệp mời  - thu moi-giỗ-bq-net.jpg (1186825 KB)

Bình luận
| Mới nhất