Tặng sách Thấy biết rõ duyên trợ

Hiện nay, tại thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy, tọa lạc tại 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, có tặng sách Thấy biết rõ duyên trợ, nguyên tác Pa Auk Tawya Sayadaw. Kính mời các bạn độc giả nào muốn xin sách thì liên lạc trực tiếp quản thư theo giờ hành chánh: Cư sĩ Bính, đt 0908 475521.

Duyên (paccaya) là một đề tài 'khó nuốt'. Khi nói về duyên, không đơn thuần như 12 mắc xích trong Liên Quan Tương Sinh (paṭicca-samuppāda) là nói về phạm trù cái này có thì cái kia có hay cái này diệt thì cái kia diệt mà nói về các duyên trợ trong mỗi sát-na tâm.
Có bao giờ bạn hỏi: tại sao Đức Phật lại thuyết 'Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna), nội dung giảng dạy trong đó dùng để làm gi và sử dụng như thế nào?
Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) là bộ sách cuối thuộc tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma), trình bày và giải thích về ‘Paccaya - duyên’. 24 loại duyên này được sử dụng trong pháp quán (vipassana) là thấy biết rõ những duyên trợ nào sanh lên trong mỗi sát-na tâm. Sau khi quán được danh-sắc, bạn có thể tiếp tục quan sát theo các loại duyên. Hai mươi bốn paccaya - duyên - liên quan này miêu tả hết thảy nhiều cách biểu lộ khác nhau về sắc (rūpa) và danh (nāma) có thể hộ trợ lẫn nhau về sự sanh và trụ.
Bộ Vị trí (Paṭṭhāna) đã dùng bản kê duyên (paccaya) để giải thích tất cả nhiều mối liên quan giữa tất cả những trạng thái (tất cả chư pháp siêu lý - Paramatthadhamma) đã liệt kê trong Bộ Pháp tụ (Dhammasaṅghani), bộ thứ nhất của tạng Vô tỷ pháp (Abhidhamma). Thanh tịnh đạo (Visuddhimagga) dùng các duyên (paccaya) để giải thích sự liên quan giữa mỗi bước của những bước trong nhóm mười hai pháp liên quan tương sinh. Trong Vô tỷ pháp Tập yếu (Abhidhammatthasaṅgaha), thầy ācariya Anuruddha, trình bày các duyên trợ như một cách thẩm tra về danh pháp trợ danh pháp, danh trợ sắc, sắc trợ danh, và sắc trợ sắc.
Đức Phật không 'chế' ra các loại duyên. Ngài chỉ dạy cách cho chúng ta thấy những điều đang hiện hữu. Chúng tồn tại là chư pháp (dhamma), là những sự thật cơ bản. Như nguyên bản nói: “Dù chư Phật có ra đời hay không, những sự thật này vẫn tồn tại.”
Thương mến gửi tặng các độc giả muốn thực hành hoặc tìm hiểu về duyên trợ quyển 'Thấy Biết Rõ Duyên Trợ".
Cảnh báo: quyển này rất rất khó hiểu, ngoài việc phải có kiến thức về Abhidhamma còn phải đọc kết hợp thêm 2 quyển chính là Bộ Vị Trí (chánh tạng), Bản giải Siêu Lý Cao Học.

Bình luận
| Mới nhất