Phân Ban TTXH-TƯ viếng thăm Đại Giới Đàn Trí Tịnh- Đồng Tháp

Sáng ngày 6/4/2023, đại diện Phân Ban TTXH quản lý các cơ sở bảo trợ từ thiện Phật giáo (thuộc Ban TT – XH Trung Ương) do ĐĐ. Lâm Minh – Phó thư ký kiêm phó văn phòng phân ban, Tăng chúng Thiền viện Lâm Tuyền, Trụ trì Hoa Nghiêm Tự ( Bình Phước) hướng dẫn Phật tử vân tập về địa điểm truyền giới Tăng chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) giới đàn Tăng và chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc) – giới đàn Ni, hộ trì Tam bảo tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL. 2567.   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Phân ban TTTT. PGNTK. TƯ

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Phân Ban TTXH-TƯ viếng thăm

Đại Giới Đàn Trí Tịnh- Đồng Tháp

Tín & ảnh: Sư Chơn Minh

UVTT. BTTTT.TƯ

PBTTTT: Sáng ngày 6/4/2023, đại diện Phân Ban TTXH quản lý các cơ sở bảo trợ từ thiện Phật giáo (thuộc Ban TT – XH Trung Ương) do ĐĐ. Lâm Minh – Phó thư ký kiêm phó văn phòng phân ban, Tăng chúng Thiền viện Lâm Tuyền, Trụ trì Hoa Nghiêm Tự ( Bình Phước) hướng dẫn Phật tử vân tập về địa điểm truyền giới Tăng chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc) giới đàn Tăng và chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc) – giới đàn Ni, hộ trì Tam bảo tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL. 2567. 
gioi dan tri tinh.jpeg (74 KB)Toàn cảnh khai mạc Đậi giới đàn Trí Tịnh
anh dai dien.jpg (63 KB)Chư Tôn Đức Đại Giới Đàn Trí Tịnh
 z4244886288303_6673916c358b7367a640bb53c180ceca.jpg (59 KB)Đại giới đàn là nơi tuyển người học Phật và làm Phật trở thành một Phật sự cực kỳ quan trọng không chỉ ban tổ chức giới đàn mà cả một Giáo hội Tăng già bất cứ thời đại nào, chính vì lẽ đó mà Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2566 – DL.2023 đã được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp khai mở từ ngày 3 tới 6-4 (nhằm 13 đến 16-2 Nhuận-Quý Mão). Năm nay Tại Đại Giới Đàn có 187 giới tử đăng ký thọ giới. Trong đó, Tỳ kheo 46 vị; Sa Di 18 vị; Tỳ kheo Ni 37 vị; Thức xoa Ma na 72 vị; Sa di Ni 14 vị. Ngoài ra Đại giới đàn còn là nơi để chư Tôn đức cũng như quý Phật tử có thể phát tâm hộ trì tam bảo giúp cho việc tổ chức được thành tựu viên mãn.Tại các điểm đến ĐĐ. Lâm Minh đã thay lời cho chư Tôn đức trong Phân ban vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức Ban kiến đàn. Đồng thời tác bạch cúng dường tịnh tài tịnh vật, nguyện cầu chư Phật luôn gia hộ cho chư Tôn đức đực sức khỏe khinh an, giới tử cầu giới được đắc giới.
z4243482594996_278008a50c1785a7b3ffc61af1ae663c.jpg (107 KB)z4243482601807_0eb33cd0b894d48464f190e0b156d168.jpg (110 KB)z4243482597987_36e5339e739b11fc8cd6cfe0f776b403.jpg (115 KB) Cúng dường tới Chu Tôn Đức ĐGĐ Trí Tịnh
Đại diện Ban Kiến đàn ĐGĐ Trí Tịnh đã có lời tri ân tấm lòng của ĐĐ. Lâm Minh cùng chư Tôn đức Phân Ban TTXH quản lý các cơ sở bảo trợ từ thiện Phật giáo và quý Phật tử đã không ngại dành thời gian đến cúng dường, hộ trì Tam bảo, nguyện chúc Chư Tôn đức trong Phân Ban được Phật sự viên thành, luôn tiếp tục nỗ lực gánh vác trên vai trọng trách mà Giáo hội đã giao phó, Hoằng dương Chánh Pháp, lợi lạc nhân sanh.
Buổi viêng thăm kết thúc viên mãn.
Bình luận
| Mới nhất