Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng

Sáng ngày 10/4/2023 Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa Myanmar đã viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng Ngôi Tổ Đình Phật Giáo Nam Tông tại Miền Trung.

 

Tháp Tùng cùng với Ngài Tam Tạng 15, có Ngài Nhị Tạng Winaya, Đại Đức Thiện Đức thông dịch Pháp Thoại cùng Quý Chư Tăng Tu Nữ Myanmar.

Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554096207_2b0f8c79306f4b005d1dca3277e0c07d.jpg (1001217 KB)

Trang nghiêm và long trọng cung đón Đức Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa cùng đoàn Phật Giáo Myanmar có Đại Đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn Phòng Ban Thông Tin Truyền Thông Trung Ương, Uỷ Viên Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương GHPGVN, trụ trì Chùa Tam Bảo, Đại Đức Thích Pháp Trung UV BTS, Phó Ban PGQT GHPGVN tỉnh Quảng Nam và Đông Đảo Quý Sư Người Lào và Phật Tử TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554117797_32c885b4a6bc15e6ad6138faf75ccd1e.jpg (1397535 KB)

Trải qua 69 kỳ thi Tam Tạng từ năm 1949 cho đến nay, cả nước Myanmar, chỉ có 15 vị Tam Tạng chính thức được chính phủ thành kính dâng tặng Pháp Hiệu Tam Tạng và trở thành "QUỐC BẢO" của đất nước Myanmar. Pháp hiệu "TAM TẠNG" là một pháp hiệu vô cùng cao quí và là tột cùng của Pháp học Phật giáo, được Chính Phủ Myanmar dâng tặng cho các vị tỳ khưu chuyên sâu về Pháp Học. Các Ngài Tam Tạng là những bậc thông thuộc Tam tạng, bậc thấu suốt Tam Tạng, là những người nắm giữ kho tàng Pháp bảo.

Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554055068_780651e364b0ff0285edfe2dbbed29a4.jpg (1119400 KB)

Các Ngài Tam Tạng là ruộng phước vô lượng, xứng đáng để chư Thiên và nhân loại tôn kính, đảnh lễ, cúng dường.Thật là niềm vinh hạnh lớn lao và Phước báu cho phật tử Việt Nam khi được đón rước, nghe pháp và thực hành giáo pháp từ  bậc thông thuộc Tam tạng, bậc thấu suốt Tam Tạng như Ngài.

Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554131342_5afc39e621cee1130d9f583d87b5cdc0.jpg (1217912 KB)

Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa đã thành công xuất sắc qua Kỳ Thi Luật Tạng ViNaya đạt danh hiệu “Vinayadhara Vinayakovida – Bậc thông thuộc thấu suốt giới luật năm 2008, Kỳ Thi tạng kinh vào năm 2011 đạt danh hiệu Bậc thấu suốt Nhị tạng Dvipitakakovida (Nhị Tạng), Sau 16 năm nổ lực kiên trì, Ngài vượt qua những chướng duyên nghịch cảnh và đã hoàn tất phần thi viết và hoàn tất viên mãn cuộc thi Tam tạng thuộc lòng Tam tạng và Chú Giải với 36174 trang kinh, Ngài đã hoàn tất và đạt danh hiệu Bậc thấu suốt Gìn Giữ tam tạng Tipiṭaka kovida vào năm 2020.

Hiện tại, Ngài đang cư ngụ ở Tu viện Tipiṭaka Maharganthavannikāya Block số 13th, đường Kyansitthar, huyện Đông Dagon, Yangon nơi Ngài làm viện chủ, ở đây có 70 chư tăng đang tu học dưới sự chỉ dạy của Quý Ngài.

Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa sang Việt Nam thuyết pháp hướng dẫn thiền Vipasssana tại nhiều chùa như Thiền Viện Phước Sơn Đồng Nai từ ngày 4-8/4/2023, sau đó Ngài đã có chuyến viếng Thăm Chùa Tam Bảo Ngôi Tổ Đình Phật Giáo Nam Tông tại Miền Trung vào ngày 9-10/4/2023.

Tại đây, thời pháp thoại, Ngài kể về câu chuyện vị Tân Tỳ Kheo bất an về vô số giới luật nhiều quá e ngại sẽ khó thực hiện và rầu rỉ mất ăn mất ngủ đã có ý định hoàn tục. nhưng sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật chỉ khuyên Ngài khuyên giữ một giới thôi đó là " Tâm" và vị ấy liền hết bất an và hứa con sẽ làm được. Sau thời pháp đó vị tân tỳ khưu đã giác ngộ trở thành vị Thánh Nhập Lưu và tuần tự các bậc Thánh thành tựu A la Hán quả, Ngài Tam tạng 15 chia sẻ mổi người chúng ta, cư sĩ phật tử đừng e ngại khi giữ 5 giới, 8 giới, hay 10 giới vv ... Mà cứ giữ cái "Tâm"  thu thúc mọi lúc mọi nơi từng phút từng giây để ngăn chặn các ác bất thiện pháp là đạt được hạnh phúc cõi người, cõi trời và an lạc niết bàn. Bài pháp của Ngài nhấn mạnh về "Tâm"Bởi vì tâm là một vật khó nhìn khó thấy , thật là vi tế... Bài Thuyết giảng của Ngài dẫn dắt từ cạn đến sâu và dẫn người từ thấp đến hướng thượng đi đến giác ngộ và hạnh phúc an vui tuyệt đối.

Sau đó Ngài Khuyến tấn Phật Tử muốn thành tựu bậc thiện trí phải có 4 điều như sau:

  • Thực hành 5 giới,
  • Từ bỏ tà mạng (nghề nghiệp không chơn chánh),
  • Dứt bỏ tâm ghanh tỵ,
  • và Thực hành 10 ba la mật (bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả).

Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554063161_f1f8025628fb4bb4730b802ad6a3845a.jpg (1251280 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554078713_8aba612f9d457d8ebe76c503740ae82e.jpg (968357 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554104339_ce34eb9162d3ef2eb27e598c94e34b3f.jpg (1084779 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554112547_ce3af5b2cd39791ccddbbf43450c1a07.jpg (1043318 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554046029_dfdd887d41b410031d83a3fb78fd3f1c.jpg (1033167 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554089679_1d155a0ba28fb90b0dfe9233c0ff397a.jpg (1148942 KB)Đà Nẵng: Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa trưởng đoàn Phật Giáo Myanmar viếng chùa Tam Bảo Đà Nẵng - z4256554089538_f66fbef18c12a2cf355e6513c50271d6.jpg (951961 KB)

Chuyến Viếng của Ngài Tam Tạng 15 Sayadaw Paññā Vaṃsābhivamsa cùng đoàn Phật Giáo Myanmar tại Thành Phố Đà Nẵng đã giúp cho Đồng Bào Tăng Ni Phật Tử Việt Nam và Lào thặt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em các nước Phật Giáo, yêu mến nhau hơn qua việc thực hành lời dạy vàng ngọc Từ Bi Trí Tuệ của Chư Phật.

Tin và Ảnh: PB TTTT PGNTK TƯ

Bình luận
| Mới nhất