chùa Cosdon-Bac Liêu & Khóa Tu an lạc

Vào ngày Thứ 7 & Chủ Nhật ngày 23-24 tháng 11 năm 2019 - (nhằm ngày 27- 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Chùa Cosdon- Ấp Bình Bảo- Xã Vĩnh Phú Tây- H. Phước Long- Bạc Liêu.

Sẽ tổ chức “Khoá tu ngày an lạc”- Hành thiền và Thọ Bát Quan Trai- Dưới sự hướng dẫn của Sư Cô Bi Nguyện.

Chùa Cosdon –Bạc Liêu “Khoá tu ngày an lạc”-

Hành thiền và Thọ Bát Quan Trai

Biên soạn : Chơn Minh

 Vào ngày Thứ 7 & Chủ Nhật ngày 23-24 tháng 11 năm 2019 - (nhằm ngày 27- 28 tháng 10 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Chùa Cosdon- Ấp Bình Bảo- Xã Vĩnh Phú Tây- H. Phước Long- Bạc Liêu.

Sẽ tổ chức “Khoá tu ngày an lạc”- Hành thiền và Thọ Bát Quan Trai- Dưới sự hướng dẫn của Sư Cô Bi Nguyện.

Nhà Chùa Kính mời toàn thể quý Pháp hữu xa gần kính mến tham dự !

Cuộc sống đời thường vốn dĩ nhiều khổ đau và phức tạp, chỉ có thiền mới có thể giải quyết mọi âu lo cũng như sự hạnh phúc an yên, sự định tâm sáng suốt, giúp chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được tâm mình, khi tâm sanh khởi...

Tất cả chúng ta rất cần những giây phút an tịnh tâm hồn, sự định tâm sẽ làm tăng trưởng trí tuệ, sự thấy biết sáng suốt giúp chúng ta nhận ra con đường đi Chánh kiến.

cosdon.jpg (286 KB)

“Tham thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền có tuệ

Người ấy gần Niết Bàn”

“Ai sống một trăm năm

Ác giới không thiền định

Không bằng sống một ngày

Có giới tu thiền định “

(Kinh Pháp cú)

Thật vậy!

Giới là nền tảng, Giới là tầm quan trọng không nhỏ của người tu Phật, tất cả đều phải lấy Giới làm đầu!

Cosdon 1.jpg (74 KB)

- Bởi: Giới sanh Định; Định sanh Tuệ

Với ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đó!

Ngõ hầu giúp chúng ta có cơ hội trau dồi GIỚI- ĐỊNH - TUỆ.

Kính mời quý Pháp hữu xa gần kính mến cùa chúng ta dành thời gian quý báu về hành trì Pháp Bảo.

Kính chúc quý Pháp hữu luôn an vui, trí tuệ và sớm thành tựu Đạo quả vô thượng Niết Bàn.

Trân trọng!

Sadhu! Lành thay!

Trưởng Ban Tổ Chức

Đại Đức Thiên Giả (Sư Trung)

0935664926

Bình luận
| Mới nhất