Danh sách thí chủ hùn phước in sách Giáo trình Chú giải Tam tạng Pāli

Soạn giả: Tiến sĩ, Tỳ khưu Thiện Minh. Đây là quyển sách có Nội dung xoay quanh sự hình thành và phát triển nền văn học Chú giải Tam tạng Pāli, vai trò cần thiết của bộ chú giải. Hình thức in: khổ 14.5x20.5 cm, 220 trang, giá 24.000 đ/quyển.

STT TÊN VNĐ Ngày chuyển
1 Phật tử (chuyển khoản)         100,000 25/12/2018
2 Phật tử (chuyển khoản)      2,400,000 27/12/2018
3 Phật tử (chuyển khoản)      5,000,000 28/12/2018
4 Nguyễn Thị Thu Thủy          500,000 3/1/2019
5 Hà Phan          500,000 3/1/2019
6 Phật tử (chuyển khoản): Co Niên, Quỳnh, An, Hạnh, Hồng, Yến, Hằng…                1,000,000 9/1/2018
7 Phương Mai                  500,000 12/1/2019
8 Hoàng Thị Duyên                  200,000 14/1/2019
9 Phật tử (chuyển khoản)                  500,000 14/1/2019
10 Nguyễn Hoàng Phúc                  500,000 15/1/2019
11 Tịnh Thanh, Diệu Nhu, Giác Nhiên                1,000,000 16/1/2019
12 Nguyễn Hồng Hà                 1,000,000  
13 Huỳnh Thị Thanh Tâm                    1,000,000  
14 Thiện Trọng                        200,000  
15 Huỳnh Thị Thuận                        100,000  
16 Nguyễn Thanh Bình                        400,000  
17 Nhóm PT. Thiện Tâm                        400,000  
18 Đoàn Văn Phước                        500,000  
19 Nguyễn Thị Bé                        860,000  
20 Đào Ngọc       1,000,000
21 Diệu Trì       2,000,000

http://phatgiaonguyenthuy.com/article/thu-vien-pgnt/thong-bao-hun-phuoc-in-sach-giao-trinh-chu-giai-tam-tang-pali.html

Chúng tôi xin cám ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng!

thu-vien-phat-giao-nguyen-thuy.png (70 KB)

Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy

Bình luận
| Mới nhất