Danh sách thí chủ hùn phước Giáo trình Siêu lý Trung học

Chúng tôi xin cám ơn và trân trọng những đóng góp của quý vị.

STT TÊN VNĐ  
1 Lê Hoàng Mai             500,000  
2 Hà Phan             650,000  
3 Nguyễn Thanh Hiền          2,600,000  
4 Nguyễn Văn Quảng          1,950,000  
5 Nguyễn Thanh Hải             650,000  
6 Nguyễn Long Sương             650,000  
7 Phạm Thị Trạm             650,000  
8 Đặng Thanh Quang             650,000  
9 Nguyễn Thị Ngọc             650,000  
10 Trương Minh Hào             520,000  
11 Nguyễn Thị Tiếp             650,000  
12 Vũ Huỳnh Quang Nghi          1,000,000  
13 GĐ. Chú Thành             500,000  
14 Nguyễn Thị Kim          1,000,000  
15 Phật tử          2,000,000  
16 Ngô Minh Hải             150,000  
17 Truong Nhat Tan             130,000  
18 Đồng Thị Mộng Lang             700,000  
19 Phật tử (chuyển khoản)          2,000,000  
20 GĐ Nguyên Tuệ             295,000  
21 Cty Giày Thái Bình        13,000,000 29/10/2018
22 Phật tử (chuyển khoản)             200,000 13/11/2018
23 Nguyễn Thị Thu Thủy             500,000 15/11/2018
24 Phật tử (chuyển khoản)             600,000 23/11/2018
25 Phật tử (chuyển khoản)             200,000 26/11/2018
26 Huỳnh Thị Bích Liên        2,315,000  
27 Thầy Thích Tâm Nhật 1,000,000
28 Thầy Thích Tâm Tôn 500,000
29 Thầy Thích Tâm Tri 500,000
30 Ngô T Hồng Hoa,Ngô T Hiền Hòa, Ngô Kiều Oanh 1,000,000
31 Vi T Nam Hương 300,000
32 Ông Luis Berrio 800,000
33 Ông Jose Geiser  800,000
34 Tủ sách Bắc Bình  700,000
35 TN Tường An  1,000,000
36  Nguyễn Hồng Hà 1,000,000
37 Đoàn Mạnh Cường 300,000
38 Võ Tấn Trạng 300,000
39 Sư Thiện Hạnh 500,000
40 Đoàn Văn Phước 500,000
41 Cư sĩ Thiện Trọng 200,000 17/12/2018
42 GĐ Nguyen Thi Hai (HN) 500,000 17/12/2018
43 GĐ Thuy Anh (HN) 300,000 18/12/2018
44 Phật tử (chuyển khoản) 1,300,000 20/12/2018
45 Phật tử (chuyển khoản) 200,000 21/12/2018
46 Nguyễn Thị Cúc 22,000,000 7/1/2019
47 Phật tử (chuyển khoản) 500,000 8/1/2019
48 Trần Văn Minh 13,000,000  
49 Sư Định Phúc 500,000 tv 
50 Phạm Duy Trường, pd Minh Tồn 370,000 tv 
51 Nguyễn Hạ anh 500,000 26/1/2019
52 Phạm Hùng  4,001,000 11/2/2019

Danh sách cập nhật ngày 14/2/2018

Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy

Bình luận
| Mới nhất