Luân lý

Thấy lời Đức Phật dạy từ 25 thế kỷ về trước, vẫn còn thích hợp với thời buổi hiện tại về phương diện luân lý đạo đức, chúng tôi không nại tài hèn, học kém, cố gắng phiên dịch Anh văn ra Việt ngữ, để cống hiến cho đồng bào Phật tử.
LUÂN LÝ
 
Phiên dịch quyển “EVERYMAN’S ETHICS”
Của Đại Đức NĀRADA MAHĀ THERA
 
 
Dịch giả
NGUYỄN TRẠCH THIỆN
 
Tháng 6 năm 1960
Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự) sài gòn

 --------------------

 LỜI TỰA

            Đại Đức Narada Mahā Thera có soạn một quyển sách tựa đề: Everyman’s Ethics (Luân lý của con người), gồm có bốn bài kinh của Đức Phật về:

            Phận sự của người tại gia đối với Cha mẹ, Thầy tổ, Vợ con, Bằng hữu, Tôi tớ và các bậc Phạm hạnh.

            Phương châm đào tạo hạnh phúc,

            Nguyên nhân của sự xa ngã, trụy lạc,

            Điều kiện đem đến sự phát đạt vật chất và tinh thần.

            Thấy lời Đức Phật dạy từ 25 thế kỷ về trước, vẫn còn thích hợp với thời buổi hiện tại về phương diện luân lý đạo đức, chúng tôi không nại tài hèn, học kém, cố gắng phiên dịch Anh văn ra Việt ngữ, để cống hiến cho đồng bào Phật tử.

            Công đức này nhắm vào mục đích phổ biến lời vàng ngọc của Đức Thế Tôn với hy vọng các bạn Phật tử lấy đó làm phương châm phục vụ, hầu đem lại hòa bình hạnh phúc cho xã hội Việt Nam.

            Kính dâng quả phúc phát sinh trong dịp Phát thí nầy đến:

            Thân nhân quá cố,

            Ông bà tại tiền,

            Cha mẹ ba đời,

            Toàn thể chúng sinh.

 

*

                                                                  *              *

            Vì đã hy sinh quá sức cho nghĩa vụ, trong những ngày chu du thuyết pháp nơi các tỉnh lỵ, Đại Đức Narada Mahā Thera phải lâm bịnh, chúng tôi thành tâm hồi hướng phước thí nầy đến Ngài và cầu chúc Ngài sớm hồi phục sức khỏe.

Kỳ Viên tự 1 – 6 – 60

Click để xem sách

Bình luận
| Mới nhất