Lễ An vị Phật, nhập tự và tất niên chùa Đại Phước - Miến Điện.

Ngày 6/2/2016, Lễ An vị Phật, nhập tự và tất niên chùa Đại Phước - Miến Điện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật-giáo-Nguyên-Thủy Theravāda

 

 

Bình luận
| Mới nhất