Lẫn tránh thực tế

Đức Phật đã vạch con đường để thoát ra khỏi mọi sự trói buộc ở cảnh giới người và trời, con đường dẫn đến tự do tuyệt đối. Đối với người thế gian, còn vấn vương trong những thằng thúc của thế gian như khát khao danh vọng, tiền tài, thì chắc là khỏi cần phải để cập đến các dây trói buộc ở cảnh trời. Người như vậy chưa kịp nhận ra ý nghĩa của tự do thì cái chết đã sù sù đến trước mặt... Tác giả Ananda Pereira

HỘI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY VIỆT NAM

---

  

LẪN TRÁNH THỰC TẾ

(ESCAPE TO REALITY)

  

Tác giả Ananda Pereira

Dịch giả Phạm Kim Khánh

 

XUẤT BẢN NĂM ĐINH MÙI ‒ PHẬT LỊCH 2511

 

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 5

Sống hay chết 6

Bạn đã trưởng thành chưa?  9

Người sẵn sàng. 12

Vinh quang. 15

Quyền thế và tự do. 18

Bố thí 20

Tán dương và khiển trách  22

Sân hận. 25

Độ thực. 28

Nghi thức. 31

Sợ sệt 34

Thoát ra khỏi cái sợ. 36

Tinh thần quốc gia. 38

Danh từ. 40

Si mê. 43

Năng lực của chân lý. 46

Con đường hạnh phúc  49

Xuất gia. 52

Vắng lặng. 54

Nhiệt tâm.. 56

 

 

 

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

Nhân ngày Rằm tháng bảy Đinh-Mùi (20.8.67) toàn thể phật tử hội viên Hội Phật Giáo Nguyên Thủy ấn tống quyền “Lẫn Tránh Thực Tế” nhằm tạo một Pháp thí cao thượng để hồi hướng đến than nhân quyến thuộc quá vãng.

Cầu xin quả phúc này nâng đỡ chư thân nhân và hội viên quá cố được siêu thoát lên các cảnh giới yên vui, hầu tiếp tục tu hành cho mau đến đạo quả Niết Bàn.

Toàn thể thí chủ cũng thành tâm hồi hướng pháp thí này đến hương linh của:

Hai vị Cao Tăng đã dày công xây dựng giáo phái Phật Giáo Nguyên Thủy từ buổi sơ khai là Đại Đức Tối Thắng và Đại Đức Giác Quang, và hai vị Hội viên sáng lập kỳ cựu của bổn hội là: Bà Đoàn Văn Quờn và cụ Lâm Ngọc Bút.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

SỐNG HAY CHẾT

Người điên rồ bị hành động của chính mình thiêu đốt như một đám hỏa hoạn tàn khốc.

Pháp Cú Kinh

 

Trong hai bài diễn văn đọc tại Oslo, khi được trao tặng giải thưởng cao quí về những hoạt động cho hòa bình, bậc vĩ nhân đầy lòng nhân đạo, Bác sĩ Albert Schweitzer nói:

“Chúng ta phải ứng phó thực tế. Con người đã trở thành siêu nhân. Nhờ khoa học và các tiến bộ kỹ thuật, chẳng những con người đã sáng tạo và điều khiển những năng lực vật chất theo ý mình mà lại còn kiểm soát những tiềm năng thiên nhiên. Tuy nhiên, các bậc siêu nhân ấy vẫn còn một khuyết điểm không thể tránh là không tự mình vươn lên được đến trình độ lý trí siêu nhân, tương xứng với sự hùng mạnh siêu nhân.”

Đó là một lời tuyên bố hùng biện. Những năng lực tiềm tàng của thiên nhiên mà con người hiện đã kiểm soát sẵn sàng phục vụ con người mà cũng sẵn sàng tiêu diệt con người. Như một lưỡi dao cạo, tuy vô tri vô giác, nhưng thật sự có hiệu năng. Chính con người phải quyết định dùng nó vào việc gì. Để cạo râu hay để tự cắt lấy cuốn họng. Lưỡi dao thì bất chấp, không cần, thản nhiên, lạnh như tiền.

Chúng ta có thể tự vươn mình đến trình độ lý trí siêu nhân cần thiết để sống sót trên hành tinh nầy không? Ta có đủ trưởng thành để nhận định rằng chúng ta không thể tiêu diệt lẫn nhau mà không tự diệt chăng? Bao nhiêu sự việc trong đời tùy thuộc nơi lối trả lời những câu hỏi trên. Chính những lối trả lời ấy tạo nên sự khác biệt giữa hai cảnh: “thiên hạ một nhà” và “nắm mồ chung của nhân loại”....

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Nguồn: phatgiaonguyenthuy.com

Bình luận
| Mới nhất