Đức Phật và Phật Pháp

Bản dịch quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài cố Đại đức Nārada Mahā Tera năm 1980.

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THERAVĀDA
ĐỨC PHẬT

PHẬT PHÁP

Te Buddha and His Teachings
by
NĀRADA MAHĀ THERA
Phạm Kim Khánh
-- Việt dịch -

TRI ÂN
Bản dịch quyển Te Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài cố Đại đức Nārada Mahā Tera năm 1980.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý liệt vị từ khắp nơi đã hoan hỷ đóng góp vào công trình ấn hành này. Đây là công đức chung của tất cả chúng ta.
Chúng tôi xin cùng với quý vị thành tâm kính dâng quả phúc thanh cao của pháp thí này đến:
- Các bậc Tầy Tổ, từ ngàn xưa đã bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, bảo tồn Giáo Pháp và trao truyền nguyên vẹn đến chúng ta;
- Các bậc Tiền Bối đã dày công hộ trì Tam Bảo, giúp cho Giáo Pháp được truyền thừa đến ngày nay;
- Tất cả chư Phạm Tiên, chư Tiên và chư vị Long Vương cùng khắp mười phương thế giới;
- Các đấng ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của toàn thể chúng ta, còn tại tiền hay đã quá vãng;
- Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài;
Ngưỡng nguyện tất cả đều an lành, hạnh phúc trong Chánh Pháp.
Sunanda Phạm Kim Khánh

LỜI TỰA
Quyển Te Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự phát tâm bố thí của liệt vị Phật Tử Việt Nam.
Đạo hữu Phạm Kim Khánh, Pháp danh Sunanda, đã dày công phiên dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và Giáo Lý của Ngài. Công đức này được hàng Phật Tử Việt Nam ghi nhận.
Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên ổn. Bao nhiêu người đang đau khổ, về vật chất cũng như tinh thần. Không khí căng thẳng này quả không thích hợp với việc làm có tánh cách tinh thần và đạo đức.
Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn cực kỳ đau thương do chiến tranh gây nên, dịch giả đã cố gắng nhen nhúm thì giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực hiện công tác từ ái này với lòng ước mong quảng bá Giáo Huấn của Đức Tượng Sư trên đất Việt. Đó là việc làm đáng được ngợi khen. Do oai lực của pháp thí này, xin chú nguyện hòa bình sớm vãn hồi trên toàn cõi Việt Nam.
Tưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật Tử trung kiên và thuần thành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật Giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì.

Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật Giáo khác ở Á châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật Giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị.
Dầu theo Bắc tông hay Nam tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo Lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Tánh Đế (Tứ Diệu Đế), hay Bốn Chân Lý Tâm Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật Tử nào bị cưỡng bách phải mù quáng tin theo.
Bổn phận của tất cả những người Phật Tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hòa tác hành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam.
Quả thật người Phật Tử Bắc tông đặt trọng tâm vào sứ mạng Phục Vụ, còn Nam tông thì chú tâm vào việc Hành Tiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút Hành Tiền, ta cũng có thể tìm cơ hội Phục Vụ. Và trong khi Phục Vụ một cách Vị Ta, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp - Phục Vụ và Hành Tiền - có thể dung hòa và phối hợp dễ dàng.
Nếu được sống thanh bình và hòa đồng trong công tác Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác.
Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần.
Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên.
“Samagga hotha” - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật.
Được một vị Phật ra đời là hy hữu!
Được một Giáo Lý cao minh là hy hữu!
Được tái sanh làm người là hy hữu!
Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết, trái lại, là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại.
Phục Vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn toàn để Phục Vụ.
Với từ bi.
Nārada
Phật Đản, 1970

 

 

 

Đức Phật và Phật Pháp - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất