Chúc xuân Canh Tý

Mừng xuân Canh Tý vạn sự thành công

MỪNG năm cuối của thập niên
XUÂN đầu của giáp luân phiên xoay vần
CANH tâm dưỡng tánh chuyên cần
TÝ thêm thiện pháp để mần tư lương
VẠN điều cư xử dễ thương
SỰ đời hay đạo phải nương tâm từ
THÀNH nhân phải thật là cừ
CÔNG lao tích đức sẽ trừ khổ đau.

Ban Biên tập website phatgiaonguyenthuy.com

Chúc xuân Canh Tý - thiep-tet-2020.jpg (210395 KB)

Bình luận
| Mới nhất