BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề

Ngày 23/9/2023 (nhằm 09 tháng 08 năm Quý Mão), Thiền viện Bồ Đề (78/14 Bình Giã, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) đã trang nghiêm tổ chức lễ An vị tôn tượng Phật ngọc.

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - an vị Phật crop@2x.jpg (4071868 KB)

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Giác Trí, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh BR-VT; TT. Thiện Hạnh, Uỷ viên HĐTS, Uỷ viên Thường trực BTS TP.HCM; TT. Quách Thành Sattha, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự tỉnh BR-VT; TT. Chánh Nghiệp, Uỷ viên BTS Tp.Vũng Tàu; ĐĐ. Minh Tấn, Uỷ viên Dự khuyết HĐTS, Uỷ viên BTS tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng, Tu nữ và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548848270_d6e2a872e4179658743583227e143542.jpg (1228760 KB)

Tại buổi lễ, TT. Thiện Hạnh đã có thời giảng pháp đến toàn thể đại chúng tham dự. Sau đó, chư Tôn đức Tăng quang lâm Chánh điện, lên hương đăng cúng dường Tam bảo. Tiếp theo, chư Tăng đã khai mở khóa kinh chú nguyện và an vị Phật theo truyền thống Phật giáo Nam tông (Theravāda).

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548865244_369d487787b919158db832c25b1d4b5c.jpg (1152182 KB)

ĐĐ. Minh Tấn - Trụ trì Thiền viện Bồ Đề cho biết: Tôn tượng Phật ngọc tư thế tọa thiền được tạc bằng ngọc nguyên khối từ Vương quốc Thái Lan, có chiều cao 1 mét, nặng khoảng 400kg. Tượng Phật do các gia đình Nguyễn Thị Thu Trang, Robert Taylor, Hồ Sỹ Thênh, Phan Thị Giang, Phạm Ngọc Thái, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Đào cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài nước đồng chung hùn và tôn tạo.

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548857880_3792fd1d8cf9e6b470210115f3d56a5b.jpg (1150491 KB)

Sau nghi lễ An vị, gia đình thí chủ là cô Nguyễn Thị Thu Trang và Robert Taylor đã tác bạch cúng dường trai tăng để hồi hướng phước lành đến thân mẫu cùng cửu huyền thất tổ đã quá vãng.

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548848757_af5345e6f4c424d27642cf58df35da6f.jpg (1212253 KB)

Buổi lễ được thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ vô biên của chư Tôn đức Tăng, quý Tu nữ cùng chư Phật tử hiện diện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4718861021947_e5c2cec1704d13b5a3ee21973743ae03.jpg (1762530 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4718861034612_3a50f1c8ea1c121737cafa58df8a922c.jpg (1172705 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4718861024345_14529c8953d8789d45ee2330ef42352e.jpg (952989 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4718861038481_44f43f6cb727ad79b15c3d87a1accf72.jpg (1136304 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4718861045245_3acd296fdf2d7296bed1102e919d4f2d.jpg (955839 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548865351_7632f3c2f40f5041a44719117c766290.jpg (1043115 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548860359_734d88c1c2aa79c7e89cbeeffc2751dc.jpg (1339068 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548880853_792bb09fd591035f3de54e6dffc26fa0.jpg (944610 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548872834_6fe8d830b88990f19530a5810ba59580.jpg (1170601 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548867935_de379744771873976ef75070ddb8d8f5.jpg (1126915 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719548951839_dbb4bb6502ac1abec096a18cf799d8b1.jpg (1280765 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719549098701_cc9b8fea7de40d7f6cd7a739302a6ae1.jpg (881269 KB)

BR-VT: Lễ an vị tượng Phật ngọc tại Thiền viện Bồ Đề - z4719549107776_22828eadd3913a0ae0b98b6cb9901058.jpg (902241 KB)

 

Định Phúc Spuñño

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất