Đức Phật và Phật pháp

Phần đầu quyển sách này đề cập đến đời sống của Đức Phật, phần nhì là Phật pháp, giáo lý của Ngài, danh từ tiếng Phạn Pāḷī là Dhamma.

 

Đức Phật và Phật pháp - duc-phat-va-phat-phap-bia.jpg (454905 KB)

icon-pdf-2.jpg (28 KB)

Bình luận
| Mới nhất