Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu

Khu 2, ấp 4, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ÐT: 064 3603274Viện chủ: Tỳ khưu Viên Minh.Trụ trì: Tỳ khưu Pháp Thông.

Thiền viện Viên Không nằm trên một ngọn núi giáp ranh giữa hai xã Tân Hòa và Tóc Tiên thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đây, HT. Viên Minh thấy ở Bửu Long không có nhiều chỗ cho chư tăng hành thiền nên có ý tìm đất xây thêm một nơi cho chư tăng tu tập. Năm 1987, ngài thấy mảnh đất này thích hợp nên ngài cho xây ngôi thiền viện lấy tên Viên Không.

Diện tích đất Viên Không không kể đất trồng rừng là 20 mẫu với các công trình chánh điện, liêu cốc, nhà ăn. Hiện nay, chùa có khoảng 12 vị sư đang trú ngụ và chuyên về hành thiền.

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-1.jpg (323217 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-2.jpg (377308 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-3-chanh dien.jpg (357848 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-4-chanh dien.jpg (281209 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-5-chanh dien.jpg (159612 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-6-chanh dien.jpg (313913 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-7-chanh dien.jpg (159475 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-8-chanh dien.jpg (294581 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-9-chanh dien.jpg (347478 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-10.jpg (350910 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-11.jpg (425678 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-12.jpg (418088 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-13.jpg (406183 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-14.jpg (411361 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-15.jpg (388861 KB)

Thiền viện Viên Không-Vũng Tàu - vien ko-16.jpg (361024 KB)

2/3/2016
Mh.
Bình luận
| Mới nhất