Chùa Tâm Thành-Bến Tre

Ấp Phú Phong, xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. ĐT: 075 623200 Trụ trì: Cư sĩ Tâm Uyên. ĐT: 091 7850526

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-1-cổng.JPG (282184 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-2.JPG (241422 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-3.JPG (262010 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-4.JPG (235411 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-5-chanh dien.JPG (120455 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-6-chanh dien.JPG (122452 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-7-chanh dien.JPG (79035 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-8.JPG (155443 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-9.JPG (152840 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-10-sima.JPG (65851 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-11.JPG (291704 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-12.JPG (231446 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-13.JPG (341407 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-14.JPG (241278 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-15.JPG (255911 KB)

Chùa Tâm Thành-Bến Tre - tam thanh-16.JPG (105170 KB)

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 15/4/2017

 

Bình luận
| Mới nhất