Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu

72 Vi Ba, Núi Lớn, phường 1, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ÐT: Trụ trì: Tỳ khưu Thắng Phước

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-1-cong.jpg (272091 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-2-chanh dien.jpg (372207 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-3-chanh dien.jpg (271559 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-4-chanh dien.jpg (297606 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-5-chanh dien.jpg (346241 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-6-chanh dien.jpg (346170 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-7-chanh dien.jpg (175283 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-8-sima.jpg (118031 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-9.jpg (367508 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-10.jpg (221928 KB)

Chùa Tam Bảo-Vũng Tàu - tam bao-11.jpg (319666 KB)

Mha

Bình luận
| Mới nhất