Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long

162/8 Ðường 14-9, phường 5, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ÐT: 070. 823 885 Trụ trì: Tỳ khưu Giác Sơn

Thành lập năm 1963, do bà Tô Thị Sa khởi xướng, chủ hiến đất là bà Nguyễn Thị Biểu, HT Tịnh Sự thay mặt chư tăng lãnh nhận. Trước khi hiến cúng, đây chỉ là ngôi thịnh thất của bà Biểu làm nơi tu tại gia.   

Chùa đã trải qua sáu đời trụ trì: Hòa thượng Tịnh Sự, vị tổ khai sơn chùa Siêu Lý; Thượng tọa Pháp Nguyệt; Đại đức Kim Trí; Đại đức Kim Cang; Đại đức Trí Đức; Đại đức Pháp Đức.

Năm 1973, TT Giác Sơn về đây ở. Đến năm 1977, Thượng tọa Giác Sơn được ủy nhiệm làm trụ trì hiện tại của chùa Siêu Lý. 

Với diện tích 1000 m2 đất, chùa đã trãi qua nhiều đợt trùng tu vào năm 1980, 2000. Đến nay, chùa đã được xây dựng khang trang với các công trình chánh điện, khu tăng xá, giảng đường, vườn thiền với kiểu kiến trúc đặc thù tương tác giữa các nước Phật giáo Theravāda.

2/10/2015

Út Hà

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-1.jpg (308011 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-2.jpg (487564 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-3-chánh dien.jpg (622017 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-4-sư Giác Sơn.jpg (627096 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-5.jpg (606612 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-6.jpg (498633 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-7-sima.jpg (223520 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-8-chanh dien.jpg (514253 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-9-chanh dien.jpg (426192 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-10-chanh dien.jpg (206149 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-11.jpg (647816 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-12.jpg (357090 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-13-giảng đường.jpg (559513 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-14-trai đường.jpg (435400 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-15.jpg (461270 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-16.jpg (211042 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-17-phòng khách.jpg (583230 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-18.jpg (503047 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-19.jpg (566940 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-20.jpg (316212 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu ly-21.jpg (545971 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu lý-22.jpg (569777 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu lý-23-vườn thiền.jpg (765659 KB)

Chùa Siêu Lý-Vĩnh Long - sieu lý-24-vườn thiền.jpg (795460 KB)

Bình luận
| Mới nhất