Chùa Linh Sơn-Đồng Nai.

Đường 129, ấp Bàu Mây, xã Thú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.Trụ trì: ĐĐ Pháp Việt. ĐT: 091 303 3378

Tháng 12 năm 2015, ĐĐ Pháp Việt có mảnh đất tại ấp Bàu Mây này. Đến ngày 1/6/2016, Đại đức khởi công xây dựng. Tháng 3/2016, chùa Linh Sơn được thành lập với diện tích 5.240 m2.

Kiến trúc xây dựng đơn giản với tường gạch bê tông, lợp tôn, có một chánh điện 100 m2, tăng xá và nhà khách 160m2, chưa có công trình Phật cảnh hay công trình phụ khác.

Tuy mới thành lập được 1 năm, nhưng chùa có số lượng Phật tử đến sinh hoạt hơn 200 người trong mỗi ngày lễ và các kỳ sám hối vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Ngày 14 tháng giêng tổ chức lễ rằm tháng giêng. Ngày 11/4: tổ chức lễ Vesak. Ngày 15/7 tổ chức lễ Vu lan báo hiếu. Năm nay bắt đầu làm lễ dâng y kathina đầu tiên vào cuối tháng 9.

Đây là ngôi chàu thứ năm trong các chùa thuộc hệ phái Nam Tông tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Là người dân địa phương nên đại đức cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc thành lập và hướng dẫn Phật tử đến chùa sinh hoạt Phật pháp.

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-1.JPG (143803 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-2.JPG (128892 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-3.JPG (178803 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-4.JPG (190487 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-5.JPG (185783 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-6.jpg (119200 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-7.JPG (112887 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-8.JPG (143895 KB)

Chùa Linh Sơn-Đồng Nai. - linh son-9.JPG (90336 KB)

Photo: Quang Kiến
Ảnh chụp ngày 19/3/2017
 
Bình luận
| Mới nhất