Chùa Kim Quang-Bình Dương

57/16 đường Trường Học, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. ĐT: 065 03742

Trụ trì: ĐĐ Tuệ Pháp. ĐT: 016 7876 1620

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-2-chánh điện.jpg (316449 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-4-chanh dien.jpg (349589 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-5-chanh dien.jpg (337785 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-6.jpg (118224 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-7.jpg (325866 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-10.jpg (227558 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-11.jpg (274712 KB)

Chùa Kim Quang-Bình Dương - kim quang-13.jpg (267039 KB)

Photo: Quang Kiến

Ảnh chụp ngày 20/04/2017

Bình luận
| Mới nhất