Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc

Lễ kết giới sima chùa Đại Lộc tại Varanasi _ Ấn Độ_ ngày 5/12/2014 nhằm ngày 14/10 Giáp Ngọ

Phần 1/3

 

Phần 2/3

 

Phần 3/3

Bình luận
| Mới nhất