Bộ Ngữ tông

Tự ngôn (Sakavādī): Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ (Paravādī): Phải rồi. Bộ thứ năm của Tạng Abhidhamma. Dịch giả: Đại Trưởng lão Tịnh Sự.

gdp1421383979.gif (234 KB)

LỄ HỘI TẾT CỔ TRUYỀN CÁC NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN TẠI CHÙA PHỔ MINH

Lễ hội cổ truyền Chaul Chnam Thmay  là lễ hội truyền thống của cả cộng đồng Asean, đã do Hội liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị các nước ĐNA-TpHCM, chi hội Hữu Nghị Việt nam - Campuchia phối hợp với Ban PGQT Thành Hội PGVN.TpHCM tổ chức trọng thể, trong tình hữu nghị các nước trong cộng đồng Asean gồm Cambodia, Lào, Myanmar và Thai lan tại khuôn viên chùa Phổ Minh số 02 đường Thiên Hộ Dương P01. Quận Gò Vấp cới sư tham dự của đông đảo khách mời của 4 quốc gia

Toàn tập Trưởng lão Hòa thượng Hộ Tông

...Do đó, tôi vô cùng hoan hỷ khi Thượng toạ Thiện Minh cho tôi xem bản thảo Toàn tập Trưởng lão Hoà thượng Hộ Tông mà Thượng toạ là chủ biên, đã sưu tầm được những hình ảnh, bút tích, những văn thư trong thời Ngài đang tại nhiệm cấp lãnh đạo tối cao của Giáo hội TGNTVN, cũng như kết tập được những tác phẩm, dịch phẩm, Kinh tụng chư Tăng, Nhật hành cư sĩ v.v… mà Ngài đã biên soạn, trước tác, như những dấu ấn đầu tiên để gìn giữ và lưu truyền cho hậu thế....

Thông báo hùn phước in sách "Pháp tu tiến đưa đến nibbāna" và "Ánh sáng của tuệ"

Thư viện Phật giáo Nguyên Thuỷ chùa Bửu Quang (171/10 Quốc Lộ 1A, P. Bình Chiểu, Q.Thủ Đức,TPHCM) sẽ in ấn tống hai tựa sách "Pháp tu tiến đưa đến nibbāna" và "Ánh sáng của tuệ"  với số lượng tối thiểu 1.000 quyển, khổ A5, giá thành cả hai quyển là 67.000 đ.  

ixe1453730032.jpg (86 KB)

vietnambuddhistsangha-com.jpg (87 KB)

Quảng cáo giữa 3-VnBudSanggha - banner-Chua-dai-tho.png (313581 KB)